Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

STEM en taal

Cover foto: Alex Knight

Bij STEM denken mensen vaak alleen aan wetenschappen en engineering, maar STEM gaat veel verder dan dat.

Het project Chatbot is geschreven voor leerlingen van tweede en derde graad die ook geïnteresseerd zijn in taal. In een chatbot komen leerlingen vanuit taal in contact met wiskunde, kunstmatige intelligentie, machine learning, en programmeren in Python. 

Digitale skills nemen een centrale plaats in in het onderwijs van de 21ste eeuw. Je hebt ze nodig om computers te gebruiken als hulpmiddel in het dagelijkse leven. Digitale tools doen echter meer dan ons leven makkelijker te maken, ze hebben de manier waarop we inzichten verwerven getransformeerd en verrijkt met methodes die vroeger niet mogelijk waren. Het project Chatbot focust vooral op dit tweede aspect.

Onlangs keurde de Vlaamse Regering een nieuwe studierichting Moderne Talen en een actualisering van de studierichting Taal en communicatiewetenschappen goed. Hier zou ook taaltechnologie een prominentere plaats krijgen. 

We geven hier enkele voorbeelden die je kunnen inspireren om taaltechnologie verder te verkennen.

Artificiële intelligentie laat ons toe om gescande tekst automatisch te interpreteren en om te zetten naar bewerkbare tekst. Handschriftherkenning is bijvoorbeeld een klassieke oefening in machine learning, zie de video But what is a neural network? onderaan deze pagina. Spraakherkenning is een gerelateerde technologie die opgenomen gesprekken automatisch kan neerschrijven. Gecombineerd met vertaalsoftware kan dit zelfs gebeuren als automatische simultaanvertaling. 

Ontwikkelingen in de wiskunde en computerwetenschappen rond big data en machine learning laten toe om corpora van miljoenen woorden te analyseren en zo evoluties binnen taal in kaart te brengen op een schaal die vroeger niet mogelijk was. Dit laat ons ook toe om patronen in talen te bestuderen, zie onderaan deze pagina voor een aantal inspirerende YouTube videos.

Chatbots kunnen gebruikt worden om mensen sneller te verhelpen bij veel voorkomende problemen of kunnen gebruikt worden om mensen automatisch rond te gidsen. Zo heeft het STEM-steunpunt Brussel een chatbot ontwikkeld voor Messenger die je op wandel neemt doorheen Brussel om wiskunde te verkennen. In het project Chatbot van iSTEM maken leerlingen dan weer zelf een chatbot. Onderaan deze pagina vind je de links naar de vermelde projecten.

Natuurlijk zijn er nog veel andere verbanden tussen taal, technologie, en wetenschappen. Wat is de invloed van biologie en geografische aspecten op onze taal en de verschillende accenten? Hoe werkt taal op neurologisch niveau? Het is een heel interessant domein, the sky is the limit!

Gerelateerde pagina's

Deel dit bericht

Facebook
LinkedIn