Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

De nieuwe STEM-monitor 2022 is gepubliceerd

De jaarlijkse publicatie van de STEM-monitor is een initiatief van de Vlaamse regering om de realisatie van de doelstellingen van het STEM-actieplan op te volgen. De STEM-monitor geeft inzicht in evoluties van relevante STEM–indicatoren zoals instroom-, doorstroom- en uitstroomgegevens van leerlingen in het secundair onderwijs, cursisten volwassenenonderwijs en studenten hoger onderwijs.

De laatste STEM-monitor voor het STEM-actieplan 2012-2020 is beschikbaar via de website van het Dept. Onderwijs en Vorming (via deze link).

Deel dit bericht

Facebook
LinkedIn