Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Analyseer ook hier of er per STEM-deelprobleem zo min mogelijk nieuwe concepten moeten aangeleerd worden en hou de nadruk op het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden.

Toelichting

Belangrijk is de focus leggen op de verschillende stappen en brede waaier aan (talige) leeractiviteiten m.b.t het onderzoeks- of ontwerpproces.

Graag wat meer achtergrond?

  1. Geudens et al., (2021). Bouwstenen voor effectieve taaltrajecten. Praktijkgids voor taalondersteuning in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. pp. 41 (stap 5)
  2. Pot, H., Van Beek, W., Bacchini, S. (2010) Nederlandse taal voor jonge kinderen: drie manieren van afgestemd taalaanbod. In: Naar taalkrachtige lerarenopleidingen. Bouwstenen voor taalbeleid. Mechelen: Plantyn (Te raadplegen online via Knooppunt).