Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs
Werk (liefst met taalleerkracht) enkele handige geïntegreerde taalfiches uit.

Toelichting

Verzamel eventueel o.v.v. een ‘taalboekje’ met taalscaffolds waarnaar je kan verwijzen bij specifieke opdrachten en die inzetbaar zijn waar nodig, maar dus ook ‘meeneembaar’ zijn naar volgende STEM-projecten.

Voorbeelden

Scaffolds rond vaardigheden en gebruik zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, rond signaalwoorden, rond wetenschappelijk schrijven,