Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Samenwerking hoeft niet beperkt te blijven tot collega’s binnen de school. Externen, zoals experten met ‘state-of-the-art’ kennis en ervaring uit de industrie of pedagogisch-inhoudelijke experten, kunnen vaak dan ook een nuttige toevoeging betekenen, ook als rolmodel. We moedigen dergelijke samenwerkingen dan ook sterk aan.

Een netwerk uitbouwen met relevante STEM-partners geeft je meer kansen om je STEM-onderwijs vorm te geven met maximale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen.

We denken hierbij aan bedrijven uit de buurt, onderzoekers, ouders, oud-leerlingen, vzw’s, VOKA, lerarenopleidingen, onderwijsondersteuningsdiensten, pedagogische begeleidingsdiensten,  sectororganisaties, vlajo, RTC’s, …