Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs
Kwetsbare leerlingen zijn vaak moeilijk te mobiliseren buiten de schooluren, om heel veel mogelijke redenen. Deelname aan schoolse activiteiten buiten de schooluren of aan buitenschoolse activiteiten (zoals STEM-academies) is zelden voor deze jongeren weggelegd.

Voorbeeld

In het iSTEM-project spaghettibruggen bouwen  moeten leerlingen verbindingen maken met spaghetti en elastiekjes. De leerkracht vraagt: “Wie kan er sjorren?” Niemand antwoordt. De leerkracht vervolgt: “Is er dan niemand van jullie die in de scouts of de KSA zit?” Effectief. Buitenschoolse activiteiten zoals jeugdbewegingen zijn voor vele leerlingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet weggelegd. In dit specifieke lesgedeelte is het dan ook heilzaam om in het achterhoofd te houden dat het merendeel van de leerlingen nog nooit van sjorren heeft gehoord.

Graag wat meer achtergrond?

  1. Covay et al., (2010). After the Bell Participation in Extracurricular Activities Classroom Behavior, and Academic Achievement
  2. Franck, Emilie, & Nicaise, Ides. (2019). De invloed van school- en systeemkenmerken op (on)gelijke onderwijsuitkomsten naar sociale herkomst en thuistaal: vergelijkende analyse op PISA 2015 (pp. 1–77).