Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs
Ondersteun schriftelijke instructies mondeling door een opdracht in andere woorden te herhalen (redundantie).

Voorbeeld

  • Instructie: “Teken de proefopstelling schematisch.”
  • Mondelinge toelichting: “Het is de bedoeling dat jullie de proefopstelling op een vereenvoudigde manier tekenen, dus zonder details.”