Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs
Hou bij de thema-selectie (projectomvang) rekening met jouw reële draagkracht en die van het Teacher Design Team (TDT).

Toelichting

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) is er een groot verloop in het leerkrachtenkorps: maar liefst 50(!)% van de leerkrachten die in het BHG lesgeeft, stopt met het beroep binnen de 5 jaren. Dit gegeven komt de stabiliteit van een leerkrachtenteam op een school en van een TDT natuurlijk niet ten goede.

We refereren aan Hoofdstuk 4 van Jolien De Meesters doctoraatsthesis ‘Designing iSTEM Learning Materials for Secondary Education’: deelname aan een TDT is ware professionalisering van een leerkracht.

Het mag uiteraard niet de bedoeling zijn dat reeds relatief zwaar belast personeel nog zwaarder belast wordt onder de noemer van ‘onderwijsinnovatie’.  Als een schooldirectie zich engageert voor deelname aan een TDT, dient zij erover na te denken hoe de betrokken leerkrachten “ontlast” zouden kunnen worden (minder toezichturen, geen klastitularis-opdracht, etc…). Kortom, er geldt in deze context: liever weinig [innovatie], maar behapbaar en goed dan veel en slecht.

Graag wat meer achtergrond?

  1. De Meester, J. (2019). Designing iSTEM Learning Materials for Secondary Education.