Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs
Werken aan vakinhoud en de bijhorende vaktaal gaan hand in hand.

Toelichting

Bij het opbouwen van een samenhangend begrippennetwerk van inhoudswoorden en verbindingswoorden is visualiseren heel nuttig. Dit kan op vele manieren (van een pen getekend schema tot software voor conceptmappen). Breng een gestructureerd netwerk in beeld waarbij de onderlinge relatie van de begrippen verduidelijkt wordt.

Graag wat meer achtergrond?

  • Rymenans, R., Van Gorp, K., Paus, H. (2005) Elke leerkracht is leerkracht Nederlands. In: VONK, jg. 35, nr. 1, p. 17-24.
  • Bogaert, N. 2004) Taalgericht vakonderwijs: mag het een beetje meer zijn? In: Nova et vetera jg. 82 nr. 1-2, p.43-62.
  • Van der Laan, E. (2000) Taalgericht lesgeven in alle vakken. Uitgeverij Partners: Rotterdam.