Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs
Maak de leerlingen warm voor STEM en zet de toon: Voorzie een korte, visuele STEM-inleiding met divers beeldmateriaal (mix gender, afkomst, leeftijd doelgericht: minstens helft aan personen is vrouwelijk, jong en van niet-Westerse origine).

Voorbeeld

Wat is STEM? Hoe werkt het: Wat is een onderzoeks-en ontwerpcyclus? Wat betekent OVURR/STEMOOV? Wat zijn STEM beroepen? Welke kennis en vaardigheden? Waarom is STEM zinvol voor iedereen? Waarom is STEM teamwork en grenzeloos en genderloos (vgl sport, muziek,  …
).

Ook hier kan je taalondersteunend tewerk gaan: maak bijvoorbeeld een lijst met kennis en vaardigheden en vraag de leerlingen hun eigen STEM-profiel in te schatten (Wat zijn je talenten? Vaardigheden? Waarin zou je willen groeien?). Ook hier kunnen taal-scaffolds rond bijvoorbeeld het gebruik van zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, signaalwoorden, …