Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Geen probleem! Veel mensen die met deze apparatuur werken, delen onze visie om materiaal te delen. Je kan dus heel wat vinden als je online wat opzoekt.
Een website die je op weg kan zetten is: https://techniekrules.weebly.com/sturingen–ict.html

Bijleren is altijd mogelijk en wordt ook sterk aanbevolen. Daarnaast is het niet noodzakelijk dat elk lid binnen een STEM-team expert is in alles. Jij bent als vakspecifieke leerkracht expert binnen jouw vakgebied, dat is jouw bijdrage aan het team. Als jij niet verantwoordelijk bent voor dergelijke kennis maar een andere collega in het team wel, dan is dat prima zo, zorg er wel voor dat je minstens een basisbegrip hebt van hoe jouw vak raakt aan die kennis van dat andere vak zodat je de link kan leggen. Zit er niemand met die kennis in je team, dan is het aan te raden om, al dan niet via de directie, iemand met die kennis toe te voegen aan je team. 

Een alternatief is om meer toegankelijke technologie te gebruiken zoals bijvoorbeeld LEGO-mindstorms, micro:bit, etc