Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de kennis, de vaardigheden en attitudes van (minstens twee) vakken duidelijk combineren om tot een oplossing voor een uitdaging/probleem/vraag te komen. Dit combineren wordt integratie genoemd.