Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs
Brusselse jongeren voelen zich doorgaans verbonden met hun wijk, veel meer dan met grotere staatkundige referentiepunten zoals de regio of het land. Hierop inspelen, creëert vaak een eerder positieve vibe.

Voorbeeld

Informeel bij de leerlingen polsen wat ze graag doen is erg bevorderlijk in dit opzicht. Er zijn ook opties om (STEM)-interesses bij leerlingen minder informeel te bevragen. Je kan leerlingen bijvoorbeeld schriftelijk de vraag stellen: “Welke vraag zou je eens aan een wetenschapper willen stellen?” De antwoorden hierop kunnen best verrassend zijn!

Graag wat meer achtergrond?

  1. Petrus te Braak et al., (2021) Eenheid in diversiteit: de lijm van de Brusselse identiteit. In book: Migratie, Gelijkheid & Racisme pp. 243-245.