Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Ja. Leerinhouden uit de afzonderlijke disciplines blijven bestaan en kunnen apart gegeven worden of in het kader van een STEM-project. Er moet wel over gewaakt worden dat er voldoende aandacht is voor de samenhang en de 21ste eeuwse vaardigheden.