Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Inspiratie met thema: iSTEM didactiek

Ontwikkel STEM-workshops met jouw leerlingen

Met de LIFT-methodiek ontwikkelen jouw leerlingen, met ondersteuning, in 10 tot 12 uur STEM-workshops. Met behulp van een uitgewerkt stappenplan gaan ze met zelfverzonnen thema’s aan de slag. Ze kunnen kiezen uit 5 verschillende formats: escaperoom, onderzoek, spel, show of maak-opdracht. Het resultaat wordt dan uitgevoerd door elf- of twaalfjarigen, hetzij in de klas, hetzij daarbuiten.

Lees verder ...

Groen, groener, groenst: een iSTEM-project over hydroponics

In deze workshop maak je kennis met het iSTEM-project ‘Groen, groener, groenst’, een iSTEM project dat ontwikkeld is voor de basisopties STEM-wetenschappen en STEM-technieken en waarin de leerlingen vanuit duurzaamheid een hydroponisch systeem ontwerpen, bouwen, monitoren en automatiseren. We tonen de aanpak van het begrip duurzaamheid, het onderzoekend leren en het ontwerpproces in de eerste graad. Gert Beenaerts, co-auteur van de drie Groen, Groener, Groenst iSTEM-projecten getuigt hoe hij met dit iSTEM-lesmateriaal aan de slag ging met zijn leerlingen van 2- STEM Wetenschappen. De resultaten zijn enkele originele hydroponische systemen!
Na deze workshop heb je heel wat inspiratie om dit project uit te rollen in jouw klas!

Lees verder ...

Museumbeveiliging 22

In deze workshop nemen we het nieuwe geïntegreerde lessenpakket ‘Museumbeveiliging 22’ onder de loep. De oorspronkelijke versie, ontwikkeld door STEM@school, heeft een update gekregen naar de nieuwe eindtermen en werd door studenten van PXL heruitgevonden als deel van hun opleiding. De ervaringen bij het ontwerpen van dit lessenpakket en het implementeren ervan bij leerlingen in het 3de jaar worden gedeeld. We bekijken samen de projectfiche, overlopen de inhoud en gaan met jou in gesprek over hoe je dit in de klas kan implementeren, welke leerkansen dit pakket biedt voor je leerlingen en met welke uitdagingen je rekening moet houden. In dit STEM-project worden leerlingen uitgedaagd om een maquette te maken met daarin hun eigen ontworpen systeem om kunstwerken te beveiligen. Er wordt volop ingezet op integratie vanuit fysica, wiskunde en techniek! De doelgroep is SO 2de graad maar het project kan ook inspiratie bieden voor implementatie in de 3de graad.

Lees verder ...

Artificiële intelligentie ❤ de wiskunde van het secundair onderwijs

Onze wereld is steeds meer gedigitaliseerd. Artificiële intelligentie (AI) in het bijzonder steekt steeds meer de kop op. De leerlijn AI Op School is opgebouwd om leerlingen uit het secundair onderwijs inzichten bij te brengen in de werking van AI-systemen. Bij de ontwikkeling van artificieel intelligente systemen komt heel wat wiskunde kijken. In deze presentatie bekijken we hoe de wiskunde uit het secundair onderwijs aan bod komt: eerstegraadsfuncties bij een classificatieprobleem, tweedegraadsfuncties bij beslissingsbomen, matrices bij convoluties, afgeleiden en functies met een meervoudig voorschrift bij neurale netwerken … Tijdens de presentatie maak je kennis met het lesmateriaal van AI Op School en welke wiskunde het omvat. Het lesmateriaal is vaak verwerkt in online Python notebooks. Na de presentatie is er een kort hands-on gedeelte waarin je zelf de Python notebooks voor in de wiskunde- of STEM-les eens uitprobeert. Deze notebooks kunnen gratis in de klas gebruikt worden. Hiervoor volstaat een computer met een internetbrowser, er moet geen extra software worden geïnstalleerd. Je kan alvast een kijkje nemen op https://dwengo.org/aiopschool/ en https://dwengo.org/wiskunde of https://dwengo.org/stem

Lees verder ...

Forensisch onderzoek

De leerlingen onderzoeken het verdacht overlijden van de directeur. Via de 5W1H methode (‘Wie?; Wat?; Waar?; Wanneer?; Waarom?; Hoe?’) gaan ze puzzelstukjes en informatie verzamelen om de dader(s) te identificeren. De leerlingen voeren verschillende onderzoeken uit in een coherent verhaal, waar elk onderdeel functioneel bijdraagt aan het oplossen van de deelproblemen. De onderdelen betreffen het ondervragen van verdachten (leerkrachten met een gegeven scenario), locatie plaats delict a.d.h.v. waterstaalnames en identificatie van waterorganismen, tijdstip van overlijden (a.d.h.v. Henssge en forensische entomologie), haar- en bloedanalyse, met vele ‘plug-ins’ zoals toxiciteit, DNA-analyse, vingerafdruk, burgerschap (hoe justitiesysteem werkt), etc. De leerlingen moeten een afgewerkt dossier inleveren en toelichten aan het hoofd van het ‘Laboratorium voor Technische en Wetenschappelijke Politie’

Lees verder ...

iSTEM evaluatie-instrument voor STEM-projecten

STEM-projecten evalueren is voor iedereen moeilijk. Wat moet je evalueren? Hoe moet je evalueren? Hoe hou je de werklast onder controle? Hoe rapporteer je? De cel iSTEM Inkleuren heeft een aanpak uitgewerkt voor STEM-projecten en wil je enkele handvaten aanreiken.

Lees verder ...