Jouw partner voor STEM in het secundair onderwijs

Inspiratie met thema: Partnerinstelling

Thomas More Mechelen

Thomas More Mechelen legt een sterke nadruk op STEM-onderwijs en heeft de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in STEM-dienstverlening aan scholen. Als onderdeel hiervan creëerde men

Lees verder ...

UGent

Computationeel denken gaat over het inzetten van een computer om problemen op te lossen, en werd opgenomen in de eindtermen van het secundair onderwijs. Wanneer

Lees verder ...

STEM-Steunpunt Brussel

Het team van de UAB heeft zich toegelegd op de ontwikkeling van een diversiteit-sensitieve STEM-didactiek binnen de COOL ontwikkelmethodologie. Er werd vanaf 2019 nauw samengewerkt

Lees verder ...

UAntwerpen

‘Evidence informed onderwijs’ is de filosofie dat onderwijspraktijk gebaseerd dient te zijn op een oordeelkundig, expliciet en nauwgezet gebruik van de huidige ‘best evidence.’ Het

Lees verder ...

AUHL

Om de verbinding van het onderzoekend en ontwerpend leren in STEM-projecten te benadrukken wordt het lemniscaat van het STEMOOV-model[1] gebruikt als handvat. STEMOOV (uitgesproken als

Lees verder ...

UCLL Limburg

Het inkleurmodel tracht scherp te stellen wat de school voor ogen heeft met STEM-onderwijs. Dit gebeurt a.h.v. het beantwoorden van de vragen: Waarom? Wat? Hoe?

Lees verder ...

KU Leuven

Om Teacher Design Teams (TDT’s) te begeleiden in hun ontwerpproces voor iSTEM-leermateriaal, wordt gebruikt gemaakt van de methodologie “COOL voor iSTEM”. Deze onderzoeksgebaseerde[1] methodologie bevat de

Lees verder ...